:: forsiden
     :: drilltroppen
     :: nyheter
     :: galleri
     :: lagene
     :: sitater
     :: linkerKorporaler i Drilltropp!

Utnevnte Korporalen i Drilltroppen!

Finseth
Knutsen
Furunes
Bøyum
Nyland
Samuelsen

Disse seks gardistene ble 28.februar utnevnt til korporaler! Nyland, Bøyum, Knutsen og Finseth fikk tittelen ettersom de er lagførere på hvert sitt lag og har gjort dette bra så langt. Furunes ble belønnet med litt ekstra kroner fordi han er børsemakeren i troppen. Det er en stor jobb som han må bruke en del kveldstid på. Samuelsen ble belønnet for sin innsats når det gjelder innlåsing av våpnene på fredager og utlåsing på mandager, han bærer forøvrig også på drilltroppskrinet som enhver Drilltroppassistent bør. Resten av troppen gratulerer dere og håper dere bærer ansvaret vel så mye som vinklene på skuldrene!Skrevet av Gardist Kjensli


:: tilbake

Copyright 2007 Drilltropp 2007 All Rights Reserved