:: forsiden
     :: drilltroppen
     :: nyheter
     :: galleri
     :: lagene
     :: sitater
     :: linkerDrilltroppen 2007

Veien til Hans Majestet Kongens Gardes Drilltropp

Hvert år tas det inn soldater fra Oktober- innrykket på Gardeskolen til en aspiranttropp. Av alle som søker tas det inn en utvalgt gjeng garderekrutter til intervju der et nytt nåløye skal passeres, og bak det; aspiranttroppen. Her er hovedfokuset å begynne på en militærutdanning ulik noen andre. En aspirant skal til enhver tid være et eksempel for andre både når det gjelder uniform, oppførsel og kontroll på utstyr. Aspiranttroppen skal, etter mange avskallinger, bli den nye Drilltroppen i Hans Majestet Kongens Garde. I vårt tilfelle, inneholdt aspiranttroppen på første oppstilling 75 mann, men kun 45 fikk reise til Gardeleiren i Oslo 1 mnd. senere med et håp om å få komme med. I Gardeleiren fikk vi umiddelbart utdelt M1 Garand Rifle, et 5,0 kg. tungt gevær laget av Amerikanerne og brukt under 2. Verdenskrig. Mange kjenner nok Drilltroppen igjen etter et glimt av et slikt våpen. Etter ytterligere en drøy mnd. med innlæring av våpenhåndgrep, marsjering og takt ble den endelige Drilltroppen tatt ut. 32 mann som hadde overbevist om at de var verdige en plass kunne puste litt ut etter en tøff høst, og ta juleferie.


Å tjenestegjøre i Hans Majestet Kongens Gardes Drilltropp

Drilltroppen er en del av 3. gardekompani i Hans Majestet Kongens Garde. Sammen med Musikk- og Signaltroppen utgjør vi Musikk- og Drillkontingenten. Disse troppene øver hvert år inn et meget krevende drillprogram som de fremfører rundt om i kongeriket og i utlandet. 3. gardekompani består av ca 120 mann, hvorav 38 utgjør Drilltroppen. Disse blir spesialtrent med det for øyet å være en parade- og oppvisningsavdeling. Drilltroppen skal kunne eksersere både med og uten musikk, og er kanskje mest kjent for sin "stilledel" i oppvisningene der det kun er Drilltroppen som produserer lyden. Presisjonen og rytmen som er særegen for Drilltroppens eksersisøvelser, har plassert troppen blant verdens fremste avdelinger innen presisjonsdrill og eksersis, noe som er en spesielt god oppnåelse med tanke på at hele kompaniet kun består av soldater i førstegangstjeneste.
 
Copyright © 2007 Drilltropp 2007 All Rights Reserved